Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa

Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa

Pacific Rim: Uprising (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa, Pacific Rim: Uprising (2017)

Phần tiếp theo của Pacific Rim ra mắt năm 2013