Đại Chiến Long Tích Đại Chiến Long Tích

Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Đại Chiến Long Tích, Sacrificial Altar 2017

Phim kể về Ngô Tiểu Tà cùng các bạn hữu tìm cách chống lại Lý Lạc Sơn, kẻ đang nghe theo thời Ác Ma đang tìm cách hồi sinh 80 Oán Linh để thống trị nhân gian.