Cuồng Thú Cuồng Thú

Cuồng Thú

The Brink (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Cuồng Thú, The Brink 2017

Phim Cuồng Thú kể về câu chuyện huynh đệ tương tàn, cảnh sát và bọn cướp trong sự cám dỗ của tiền bạc.