Cuộc Đua Tuyệt Chủng Cuộc Đua Tuyệt Chủng

Cuộc Đua Tuyệt Chủng

Racing Extinction (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Cuộc Đua Tuyệt Chủng - Racing Extinction (2015)

Racing Extinction kể về hàng loạt các hoạt động nghiên bí mật nhằm ngăn cản sự tuyệt chủng của các loài vật quý hiếm bởi các cuộc săn bắt của con người, hay hoạt động ảnh hưởng đến môi trường làm tăng con số các loài sinh vật tuyệt chủng.