Chúng Ta Chiến Đấu Thôi Chúng Ta Chiến Đấu Thôi

Chúng Ta Chiến Đấu Thôi

Fighting Man 2016

banhtv.com

Nội dung phim

Chúng Ta Chiến Đấu Thôi - Fighting Man 2016

Fighting Man 2016 - Chúng Ta Chiến Đấu Thôi là chương trình thực tế do các nam thần Dương Sóc, Vương Khải, Tiêu Kính Đằng, Tỉnh Bách Nhiên, Bạch Kính Đình, Vương Gia Nhĩ cùng tham gia hoàn thành nhiệm vụ. Nguồn Vietsub : jacksonwgot7vn