Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong Mật Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong Mật

Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong Mật

Maya the Bee: The Honey Games (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong Mật, Maya the Bee: The Honey Games 2018

Phim Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong Mật: Vô tình làm phật lòng nữ hoàng Buzztropolis, giờ đây chú ong Maya phải cùng những chú bọ tham gia vào trò chơi ong mật, nếu dành chiến thắng mới có cơ hội giải cứu đồng loại của mình.