Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng

Star Wars: The Last Jedi (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng, Star Wars: The Last Jedi (2017)

Sau khi bước vào một thế giới lớn hơn trong Star Wars: The Force Awakens ( 2015), Rey tiếp tục cuộc hành trình sử thi của mình với Finn, Poe và Luke Skywalker trong chương tiếp theo của truyện.