Câu Lạc Bộ Rồng Câu Lạc Bộ Rồng

Câu Lạc Bộ Rồng

Dragon Club - Childish Bromance (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Câu Lạc Bộ Rồng, Dragon Club - Childish Bromance 2017

Phim Câu Lạc Bộ Rồng những người đàn ông sẽ tham gia chuyến đi đầu tiên của họ với nhau ở chương trình thực tế, cho khán giả một cái nhìn sâu hơn về tình bạn 20 năm của họ. Đây là chương trình thực tế cho thấy năm người nổi tiếng có tình bạn lâu năm 20 năm trong chuyến đi để chia sẻ những kỷ niệm Vì mỗi người trong chúng có những tính cáchvà phong cách sống khác nhau, họ cố gắng hòa hợp trong khi thưởng thức kỳ nghỉ của họ. Họ sẽ có thể thưởng thức chuyến đi này? Hãy theo dõi để tìm ra.