Cặp Bài Trùng (Phần 2) Cặp Bài Trùng (Phần 2)

Cặp Bài Trùng (Phần 2)

The Odd Couple (Season 2) (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Cặp Bài Trùng Phần 2, The Odd Couple Season 2 2016

Phim Cặp Bài Trùng Phần 2 sau khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hai người bạn cố gắng chia sẻ một căn hộ, nhưng những ý tưởng của họ về vệ sinh và lối sống khác nhau như ngày và đêm.