Barry Seal : Lách Luật Kiểu Mỹ Barry Seal : Lách Luật Kiểu Mỹ

Barry Seal : Lách Luật Kiểu Mỹ

American Made (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Barry Seal : Lách Luật Kiểu Mỹ, American Made (2017)

Barry Seal : Lách luật kiểu Mỹ là cuộc phiêu lưu xuyên quốc gia của Barry Seal, tên lừa đảo và cũng là một phi công dược chiểu mộ vào tổ chức của CIA để thức hiện một trong những điệu vụ ngầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ