Bạn Đồng Hành Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Người Tùy Tùng | Entourage (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Bạn Đồng Hành, Người Tùy Tùng | Entourage 2016

Phim Bạn Đồng Hành là phim truyền hình của HBO có 8 mùa, kéo dài từ tháng 7/2004 đến tháng 9-2011. Đây là một phim truyền hình thể loại black comedy nói về ngôi sao và ngành giải trí của Hollywood. Gần đây công ty CJ E&M đã mua bản quyền và trong giai đoạn chế tác trong vòng nửa đầu năm 2016.