Bài Hát Hay Trung Quốc Mùa 2 Bài Hát Hay Trung Quốc Mùa 2

Bài Hát Hay Trung Quốc Mùa 2

Sing My Song Season 2 (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Bài Hát Hay Trung Quốc Mùa 2 - Sing My Song Season 2 (2015)

“Sing my song” là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, không còn quy tụ những ngôi sao là những người sáng tác nhạc, do chính công ty Ngôi sao sáng tự sáng chế, không mua bản quyền của bất kỳ quốc gia nào. Chương trình sẽ không tập trung điểm nhấn vào các ca sỹ mà tập trung vào bài hát cùng những câu chuyện phía sau việc sáng tác bài hát đó.