Baby Để Anh Đi 2017 Baby Để Anh Đi 2017

Baby Để Anh Đi 2017

banhtv.com

Nội dung phim

Baby Để Anh Đi 2017

Baby, Để Anh Đi là một chương trình lấy các bé cưng làm chủ đạo, 5 bé với những tính cách khác nhau nhưng đều vô cùng xinh xắn sẽ cùng các khách mới Mã Thiên Vũ, Vu Tiểu Đồng, Henry Lau (Lưu Hiến Hoa) và Hầu Minh Hạo, Từ Hải Kiều trưởng thành.